Поиск       
Iсторiя життя кожного - iсторiя нашої держави України!

 

Залєтов Олександр Миколайович

БІОГРАФІЯ

Залєтов О.М. народився 27 квітня 1971 року в Києві.
У 1996 році закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю організатор-економіст соціально-культурної сфери.
У 1998 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю юрист з комерційного та трудового права.
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Державне регулювання ринку страхування життя в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
З травня 1998 року працював на керівних посадах Ліги страхових організацій України та Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю. Протягом 1998-2003 років брав активну участь у розробці Програми розвитку страхового ринку України на 2001–2004 роки, Законів України “Про страхування”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, постанов Кабінету Міністрів України.
У 2004-2005 роках в рамках гранту Світового банку НБУ проект «Координаційна група при КМУ з питань політики фінансового сектору» на посаді короткострокового експерта залучався для розробки аналітичної записки «Про стан розвитку страхового ринку України» та Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року.
З липня 2007 року працював на посаді заступника генерального директора, а з листопада 2009 року працює на посаді заступника голови Ради Ліги страхових організацій.
З березня 2003 року по теперішній час працює на посаді головного ректор страхового рейтингу «Insurance TOP» - на умовах контракту.
Залєтов О.М. на громадських засадах є членом експертних груп при Мінекономіки, Держфінпослуг, Держкомзему, Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.
З травня 2011 року заступник голови комісії Українського союзу промисловців та підприємців з питань страхового захисту суспільства та державних інтересів (на громадських засадах).
Педагогічний стаж – 7 років. Доцент кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доцент кафедри страхування та управління ризиками Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Викладає курси «Страховий менеджмент», «Страхове право», «Страхові послуги», «Страхування», «Страхові ринки зарубіжних країн», «Фінансовий моніторинг».
Бере участь у викладанні Програми підвищення кваліфікації керівників і головних бухгалтерів страхових організацій, яка затверджена Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, на базі Центру підготовки та перепідготовки кадрів і інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності, Академії муніципального управління.
Бере участь у викладанні Програми підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, яка затверджена Державним комітетом фінансового моніторингу України, на базі Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України, Української академії бізнесу та підприємництва.
Брав участь у 70 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.
Член оргкомітету Міжнародного конкурсу рефератів на страхову тематику, що проводиться за підтримки Німецького союзу страховиків, Всеросійського союзу страховиків, Ліги страхових організацій України та Білоруського союзу страховиків.
Член оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі страхування у мережі інтернет, що проводиться під патронатом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.
Науковий керівник Всеукраїнській програмі підвищення фінансової грамотності населення України, що проводиться під егідою місцевих органів влади, Українського союзу промисловців та підприємців, Європейської федерації фінансових посередників «Green Capital».
Залєтов О.М. керівник проекту "Щорічна премія в галузі страхування" в рамках ВБО "Фонд Олександра Сосіса"
Основні наукові положення та результати прикладного характеру наукової та навчально-методичної роботи висвітлені в 33 фахових наукових працях та понад 170 у інших виданнях. Загальний обсяг публікацій, які є особистим доробком автора, становить 139,3 др. арк.
Автор і співавтор навчальних посібників та монографій: «Страхове право України» (1999), збірника «Законодавство України про страхування» (1999), «Страхование в Украине» (2002), «Страхование в Украине: вопросы и ответы» (2002), «Страхування від нещасних випадків» (2004), «Страхове посередництво» (2005), «Обов’язкове страхування» (2005), «Страховые рынка Восточной Европы и СНГ» 2006), «Убезпечення життя» (2007), «Страховая индустрия Украины: стратегия развития» (2008), «Страховий менеджмент» (2011), «Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху» (2011).
Залєтов О.М. є членом авторського колективу проекту Закону України "Про страхування" (нова редакція)” №9614 від 19.12.2011.
Залєтовим О.М. зроблено значний внесок щодо удосконалення державного регулювання страхового ринку України, розбудови правової держави та удосконалення законодавства України з метою його гармонізації з законодавством Європейського Союзу. Проекти законодавчих актів і аналітичні дослідження, в розробці котрих брав активну участь Залєтов О.М., спрямовані на поліпшення соціально - економічного становища населення, гендерної рівності, захист економічних інтересів суспільства та державних інтересів, удосконалення ринку фінансових послуг України.
Залєтов О.М. є членом експертної Ради зі страхуванні при Комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України. У 2011 році Експертною радою зі страхування було організовано 6 круглих столів, опрацьовано 27 пропозицій до проектів Законів України, видано 13 публікацій, проведено 7 презентацій, підготовлено до подачі на розгляд Верховної Ради України законопроект “Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція)” №9614 від 19.12.2011 р.
Залєтов О.М. характеризується сталими державницькими поглядами та патріотичними переконаннями, є активним провідником економічних, політичних та соціальних реформ і сприяє їх втіленню у життя через наукову роботу, веде активну правозахисну та громадську діяльність.
Залєтов О.М. користується заслуженим авторитетом у своїх колег по роботі, громадський, науковій діяльності, працівників ринку страхових послуг та органах державної влади.


СОЗДАТЬ САЙТ


ГЛАВНАЯ
404 Not Found

Not Found

The requested URL /clients/openua_net/linkmoneyssi.php was not found on this server.


Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at lm-code.ru Port 80
Биографический портал © Открытая Украина 2000 - 2007
при использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна
Проект студии © «ЗЕМЛЯ»